Username  
Password  
  बिदेसि नेपाली रीयल स्टेट खरिद/बिक्रि चाहीयो

   लगानि

 
   
   
Register Login
Site Status
97   registered users
149   live auctions
2   online users
 
Categories []
जग्गाहरु बिक्रीमा
घरहरु बिक्रीमा
जग्गाहरु लिलामीमा
घरहरु लिलामीमा

LAND MEASUREMENT

PENTAGON

सस्तोमा ईन्टरनेट जोड्नुहोस्।

INVEST IN NEPAL

  CONTACT US  सम्पर्क   977-9856022090

 

LAND FOR PROJECTS  प्रोजेक्टको लागि जग्गा
RULES   नीयम 
OFFICE  कार्यलय
BANK     बैङ्क
LAND REVENUE OFFICE  मालपोत_का
DOWNLOAD  डाउनलोड
PICTURE  फोटो
FILM   चलचित
HOME LOAN        आवास कर्जा
 


english

Send message to buy, sell and auction property

अधिराज्यभरि कुनै पनि ठाउमा रहेको घर जग्गा निशुल्क खरिद बिक्री वा लिलामी गर्न पत्र पठाउनुहोस् ।

         
Buy land and house   
घर जग्गा खरिद गर्ने पत्र
Sell Land  
जग्गा बिक्री गर्ने पत्र
Sell House  
घर बिक्री गर्ने पत्र
Bid Land  
जग्गा लिलामी गर्ने पत्र
Bid House 
घर लिलामी गर्ने पत्र
         

Properties for Sale ( घर जग्गाहरु बिकृमा। ) [ View All ]
( Property ID: 100393 ) House on Sale-75 Lakhs,40 thousend only
 » ( Property ID: 100393 ) House on Sale-75 Lakhs,40 thousend only
Sell Price: Rs. 7,540,000.00
: -
Ends: 20 Mar. 2021 12:00:01
(Property ID: 100484 ) Land for Sale - 26 ropani - Rs 45 lakhs per ropani only
 » (Property ID: 100484 ) Land for Sale - 26 ropani - Rs 45 lakhs per ropani only
Sell Price: Rs. 4,500,000.00
: -
Ends: 13 Dec. 2021 00:34:57
(Property ID: 100549 ) Land on Sale - 20x42 Haat - Rs 22 lakhs and 40 thousand only. Rs. 3 lakhs and 20 thousand per haat
 » (Property ID: 100549 ) Land on Sale - 20x42 Haat - Rs 22 lakhs and 40 thousand only. Rs. 3 lakhs and 20 thousand per haat
Sell Price: Rs. 2,240,000.00
: -
Ends: 23 Feb. 2022 19:37:11
(Property ID: 100541 ) House on Sale - Rs. 88 lakhs and only.
 » (Property ID: 100541 ) House on Sale - Rs. 88 lakhs and only.
Sell Price: Rs. 8,800,000.00
: -
Ends: 23 Feb. 2022 17:53:29
 (Property ID: 100661) Land on Sale Rs. 85 lakhs per ropani
 »  (Property ID: 100661) Land on Sale Rs. 85 lakhs per ropani
Sell Price: Rs. 8,500,000.00
: -
Ends: 03 Aug. 2023 08:18:47
Land on sale. (Property ID: 100488  ) 32 Ropani - Rs.44 lakhs per ropani only.
 » Land on sale. (Property ID: 100488 ) 32 Ropani - Rs.44 lakhs per ropani only.
Sell Price: Rs. 4,400,000.00
: -
Ends: 13 Dec. 2021 01:40:06
Property ID: 100731 Land for Sale - 24x65 hath - Rs 4.5 lakhs per hath only.
 » Property ID: 100731 Land for Sale - 24x65 hath - Rs 4.5 lakhs per hath only.
Sell Price: Rs. 10,800,000.00
: -
Ends: 10 Dec. 2023 02:21:44
 (Property ID: 100627 ) Land on Sale Rs. 51 lakhs - 18X110 Hath- Rs 283333 per hath only
 »  (Property ID: 100627 ) Land on Sale Rs. 51 lakhs - 18X110 Hath- Rs 283333 per hath only
Sell Price: Rs. 5,100,000.00
: -
Ends: 08 Mar. 2023 03:10:39
(Property ID: 100596 ) Plot Land on Sale - 20x40 Haath Rs 21 lakhs per plot only
 » (Property ID: 100596 ) Plot Land on Sale - 20x40 Haath Rs 21 lakhs per plot only
Sell Price: Rs. 2,100,000.00
: -
Ends: 07 Jul. 2022 23:22:53
 (Property ID: 100558 ) 6 Aanna 20x46 haath. Rs. 70 lakhs. Rs 3.5 lakhs per haath only. Road on two side.
 »  (Property ID: 100558 ) 6 Aanna 20x46 haath. Rs. 70 lakhs. Rs 3.5 lakhs per haath only. Road on two side.
Sell Price: Rs. 7,000,000.00
: -
Ends: 25 Apr. 2022 03:46:32
(Property ID: 100520 ) House on Sale - Rs. 76 lakhs and 30 thousand only.
 » (Property ID: 100520 ) House on Sale - Rs. 76 lakhs and 30 thousand only.
Sell Price: Rs. 7,630,000.00
: -
Ends: 13 Feb. 2022 01:20:33
(Property ID: 100341 ) Land on Sale - 21x200 Haat - Rs 67 lakhs and 20 thousand only. Rs. 3 lakhs and 20 thousand per haat
 » (Property ID: 100341 ) Land on Sale - 21x200 Haat - Rs 67 lakhs and 20 thousand only. Rs. 3 lakhs and 20 thousand per haat
Sell Price: Rs. 6,720,000.00
: -
Ends: 02 Mar. 2021 23:49:33
 Property ID: 100710 Land for Sale - 37 ropani - Rs 65 lakhs per ropani only
 »  Property ID: 100710 Land for Sale - 37 ropani - Rs 65 lakhs per ropani only
Sell Price: Rs. 6,500,000.00
: -
Ends: 30 Sep. 2023 10:26:54
Property ID: 100693 Land for Sale - 18 ropani - Rs 21 lakhs per ropani only
 » Property ID: 100693 Land for Sale - 18 ropani - Rs 21 lakhs per ropani only
Sell Price: Rs. 2,100,000.00
: -
Ends: 12 Sep. 2023 12:27:22
(Property ID: 100425 ) House on Sale -  Rs 5 crore, 12 lakhs and 40 thousnad only.
 » (Property ID: 100425 ) House on Sale - Rs 5 crore, 12 lakhs and 40 thousnad only.
Sell Price: Rs. 51,240,000.00
: -
Ends: 21 Aug. 2021 21:05:34
 ( Property ID: 100100515 ) House on Sale-1 Crore and 25 Lakhs only
 »  ( Property ID: 100100515 ) House on Sale-1 Crore and 25 Lakhs only
Sell Price: Rs. 12,500,000.00
: -
Ends: 05 Feb. 2022 04:49:51
 (Property ID: 100702 ) House on Sale - Rs.95 lakh only.
 »  (Property ID: 100702 ) House on Sale - Rs.95 lakh only.
Sell Price: Rs. 9,500,000.00
: -
Ends: 16 Sep. 2023 09:00:13
  (Property ID: 100671 ) Land for Sale - 4 ropani - Rs 75 lakhs per ropani only
 »  (Property ID: 100671 ) Land for Sale - 4 ropani - Rs 75 lakhs per ropani only
Sell Price: Rs. 7,500,000.00
: -
Ends: 06 Aug. 2023 21:38:59
(Property ID : 100441 )Ramro Jagga Bikrima Chha -20x40 haat.- 1 Lakhs 12 thousands per Haat
 » (Property ID : 100441 )Ramro Jagga Bikrima Chha -20x40 haat.- 1 Lakhs 12 thousands per Haat
Sell Price: Rs. 2,240,000.00
: -
Ends: 08 Sep. 2021 19:54:11
 (Property ID: 100583 ) Land on Sale - 3.5 Ropani - Rs 40 lakh per ropani only
 »  (Property ID: 100583 ) Land on Sale - 3.5 Ropani - Rs 40 lakh per ropani only
Sell Price: Rs. 4,000,000.00
: -
Ends: 25 Jun. 2022 08:34:46
(Property ID: 100371 ) Land on Sale - 97 Ropani - Per Ropani 13 lakhs only.
 » (Property ID: 100371 ) Land on Sale - 97 Ropani - Per Ropani 13 lakhs only.
Sell Price: Rs. 1,300,000.00
: -
Ends: 11 Mar. 2021 09:16:15
(Property ID: 100384 ) House on Sale - Rs. 67 lakhs and 20 thousand only.
 » (Property ID: 100384 ) House on Sale - Rs. 67 lakhs and 20 thousand only.
Sell Price: Rs. 6,720,000.00
: -
Ends: 19 Mar. 2021 12:09:39
Property ID: 100705 Land for Sale - 25x64 hath two plots  - Rs 4 per hath only.
 » Property ID: 100705 Land for Sale - 25x64 hath two plots - Rs 4 per hath only.
Sell Price: Rs. 400,000.00
: -
Ends: 22 Sep. 2023 22:08:22
(Property ID:100377) Land on Sale-5 Ropani-8Anna- Per ropani Rs. 33 Laths. 98 thousand only.
 » (Property ID:100377) Land on Sale-5 Ropani-8Anna- Per ropani Rs. 33 Laths. 98 thousand only.
Sell Price: Rs. 3,398,000.00
: -
Ends: 18 Mar. 2021 07:04:10

Recently Listed Property [ View All ]
 Start Time  Sell Price  Item Title  
 09 Jan. 2014 19:53:08  Rs. 39,000,000.00  Property ID: 100746 Land for Sale - 2 ropanis and 9 annas - Rs 3.9 crores only Property ID: 100746 Land for Sale - 2 ropanis and 9 annas - Rs 3.9 crores only Buy Out
 12 Dec. 2013 19:34:12  Rs. 12,300,000.00  Property ID: 100744 Land for Sale - 29x50 hath - Rs 4.25 lakhs per hath only. Property ID: 100744 Land for Sale - 29x50 hath - Rs 4.25 lakhs per hath only. Buy Out
 12 Dec. 2013 09:49:49  Rs. 9,000,000.00  Property ID: 100742 Land for Sale - 20x70 hath - Rs 4.5 lakhs per hath only. Property ID: 100742 Land for Sale - 20x70 hath - Rs 4.5 lakhs per hath only. Buy Out
 12 Dec. 2013 03:09:06  Rs. 17,500,000.00  Property ID: 100735 Land for Sale - 25x80 hath - Rs 7 lakhs per hath only. Property ID: 100735 Land for Sale - 25x80 hath - Rs 7 lakhs per hath only. Buy Out
 12 Dec. 2013 02:47:06  Rs. 9,000,000.00  Property ID: 100733 Land for Sale - 20x45 hath - Rs 4.5 lakhs per hath only. Property ID: 100733 Land for Sale - 20x45 hath - Rs 4.5 lakhs per hath only. Buy Out
 12 Dec. 2013 02:36:10  Rs. 9,000,000.00  Property ID: 100732 Land for Sale - 20x40 hath - Rs 4.5 lakhs per hath only. Property ID: 100732 Land for Sale - 20x40 hath - Rs 4.5 lakhs per hath only. Buy Out
 12 Dec. 2013 02:21:44  Rs. 10,800,000.00  Property ID: 100731 Land for Sale - 24x65 hath - Rs 4.5 lakhs per hath only. Property ID: 100731 Land for Sale - 24x65 hath - Rs 4.5 lakhs per hath only. Buy Out
 10 Nov. 2013 04:57:59  Rs. 600,000.00  Property ID: 100725 Land for Sale - 44 ropani - Rs 6 lakhs per ropani only Property ID: 100725 Land for Sale - 44 ropani - Rs 6 lakhs per ropani only Buy Out
 07 Nov. 2013 08:05:00  Rs. 9,800,000.00  Property ID: 100722 Land for Sale - 3.5 aana - Rs 98 lakhs only Buy Out
 07 Nov. 2013 07:34:24  Rs. 8,500,000.00   (Property ID: 100719 ) House on Sale - Rs.85 lakh only.  (Property ID: 100719 ) House on Sale - Rs.85 lakh only. Buy Out

  Get Direction         Virtual Earth 3D

Click on the map and create URL of  your position and send

Copyright
Lilam Ghar PVT. LTD
 

Page loaded in 0.096376 seconds