Username  
Password  
  बिदेसि नेपाली रीयल स्टेट खरिद/बिक्रि चाहीयो

   लगानि

 
   
   
Register Login
Site Status
107   registered users
147   live auctions
4   online users
 
Categories []
जग्गाहरु बिक्रीमा
घरहरु बिक्रीमा
जग्गाहरु लिलामीमा
घरहरु लिलामीमा

INVEST IN NEPAL

  CONTACT US  सम्पर्क   977-9856022090

 

LAND FOR PROJECTS  प्रोजेक्टको लागि जग्गा
RULES   नीयम 
OFFICE  कार्यलय
BANK     बैङ्क
LAND REVENUE OFFICE  मालपोत_का
DOWNLOAD  डाउनलोड
PICTURE  फोटो
FILM   चलचित
HOME LOAN        आवास कर्जा
 


english

Send message to buy, sell and auction property

अधिराज्यभरि कुनै पनि ठाउमा रहेको घर जग्गा निशुल्क खरिद बिक्री वा लिलामी गर्न पत्र पठाउनुहोस् ।

         
Buy land and house   
घर जग्गा खरिद गर्ने पत्र
Sell Land  
जग्गा बिक्री गर्ने पत्र
Sell House  
घर बिक्री गर्ने पत्र
Bid Land  
जग्गा लिलामी गर्ने पत्र
Bid House 
घर लिलामी गर्ने पत्र
         

Properties for Sale ( घर जग्गाहरु बिकृमा। ) [ View All ]
 (Property ID: 100661) Land on Sale Rs. 85 lakhs per ropani
 »  (Property ID: 100661) Land on Sale Rs. 85 lakhs per ropani
Sell Price: Rs. 8,500,000.00
: -
Ends: 03 Aug. 2023 08:18:47
 (Property ID: 100590 ) Land on Sale - 8.5 Ropani - Rs 65 lakhs per ropani only.
 »  (Property ID: 100590 ) Land on Sale - 8.5 Ropani - Rs 65 lakhs per ropani only.
Sell Price: Rs. 6,500,000.00
: -
Ends: 07 Jul. 2022 22:56:22
Property ID: 100715 Land for Sale - 24x65 hath - Rs 3.5 lakhs per hath only.
 » Property ID: 100715 Land for Sale - 24x65 hath - Rs 3.5 lakhs per hath only.
Sell Price: Rs. 350,000.00
: -
Ends: 21 Oct. 2023 04:37:25
( Property ID: 100458  ) House on Sale -39 Lakhs only
 » ( Property ID: 100458 ) House on Sale -39 Lakhs only
Sell Price: Rs. 3,900,000.00
: -
Ends: 15 Oct. 2021 01:25:40
Property ID: 100705 Land for Sale - 25x64 hath two plots  - Rs 4 per hath only.
 » Property ID: 100705 Land for Sale - 25x64 hath two plots - Rs 4 per hath only.
Sell Price: Rs. 400,000.00
: -
Ends: 22 Sep. 2023 22:08:22
(Property ID: 100360 ) House on Sale - Rs.1crore, 17 lakhs and 60 thousand only.
 » (Property ID: 100360 ) House on Sale - Rs.1crore, 17 lakhs and 60 thousand only.
Sell Price: Rs. 11,760,000.00
: -
Ends: 09 Mar. 2021 08:14:41
Property ID: 100750 Land for Sale - 25x65 hath two plots - Rs 12 lakhs per hath only.
 » Property ID: 100750 Land for Sale - 25x65 hath two plots - Rs 12 lakhs per hath only.
Sell Price: Rs. 30,000,000.00
: -
Ends: 03 Sep. 2015 06:31:13
 Property ID: 100751 Land for Sale - 2 ropanis and 8 annas - Rs 6.8 crores only
 »  Property ID: 100751 Land for Sale - 2 ropanis and 8 annas - Rs 6.8 crores only
Sell Price: Rs. 68,000,000.00
: -
Ends: 31 Aug. 2024 11:15:35
 (Property ID: 100667) Land on Sale 22 Ropanies . Rs. 15.4 Crores  Rs 70 lakhs  per ropani only
 »  (Property ID: 100667) Land on Sale 22 Ropanies . Rs. 15.4 Crores Rs 70 lakhs per ropani only
Sell Price: Rs. 154,000,000.00
: -
Ends: 05 Aug. 2023 10:54:09
( Property ID: 100396 ) Lan on Sale -5 Aana(18x40 Hatt)-Rs 21 Lakhs,16 thousend Only
 » ( Property ID: 100396 ) Lan on Sale -5 Aana(18x40 Hatt)-Rs 21 Lakhs,16 thousend Only
Sell Price: Rs. 2,116,800.00
: -
Ends: 21 Mar. 2021 09:05:47
(Property ID: 100599 ) Land on Sale - 17x57 Haath - Rs 29 lakhs only
 » (Property ID: 100599 ) Land on Sale - 17x57 Haath - Rs 29 lakhs only
Sell Price: Rs. 2,900,000.00
: -
Ends: 12 Jul. 2022 00:43:24
 (Property ID: 100626 ) Land on Sale Rs. 82 lakhs - 40X38 Hath- Rs 205000 per hath only
 »  (Property ID: 100626 ) Land on Sale Rs. 82 lakhs - 40X38 Hath- Rs 205000 per hath only
Sell Price: Rs. 8,200,000.00
: -
Ends: 08 Mar. 2023 03:05:19
(Property ID: 100668) Land on Sale 3.5 ropanies Rs. 5.075 Crores . Rs. 1.45 Crore per ropani
 » (Property ID: 100668) Land on Sale 3.5 ropanies Rs. 5.075 Crores . Rs. 1.45 Crore per ropani
Sell Price: Rs. 50,750,000.00
: -
Ends: 05 Aug. 2023 10:55:20
(Property ID: 100591 ) Land on Sale - 9 Ropani - Rs 40 lakhs per ropani only.
 » (Property ID: 100591 ) Land on Sale - 9 Ropani - Rs 40 lakhs per ropani only.
Sell Price: Rs. 4,000,000.00
: -
Ends: 07 Jul. 2022 23:01:20
( Property ID: 100522 ) House on Sale-Rs 92 Lakhs and 60 thousand only
 » ( Property ID: 100522 ) House on Sale-Rs 92 Lakhs and 60 thousand only
Sell Price: Rs. 9,260,000.00
: -
Ends: 13 Feb. 2022 01:47:15
  (Property ID: 100634 ) House on Sale - Rs.78 lakhs only.
 »  (Property ID: 100634 ) House on Sale - Rs.78 lakhs only.
Sell Price: Rs. 7,800,000.00
: -
Ends: 16 Mar. 2023 20:03:18
 (Property ID: 100628 ) Land on Sale Rs. 85 lakhs - 26X250 Hath- Rs 326923 per hath only
 »  (Property ID: 100628 ) Land on Sale Rs. 85 lakhs - 26X250 Hath- Rs 326923 per hath only
Sell Price: Rs. 8,500,000.00
: -
Ends: 08 Mar. 2023 03:15:43
(Property ID: 100562 ) 10 Ropani Land on Sale Rs. 25 lakhs per ropani only.
 » (Property ID: 100562 ) 10 Ropani Land on Sale Rs. 25 lakhs per ropani only.
Sell Price: Rs. 1,200,000.00
: -
Ends: 08 May. 2022 10:32:43
(Property ID: 100410 Land on Sale-20 Hatt x 40 Hatt-Rs 30 Lakhs,and 24 Thousend only
 » (Property ID: 100410 Land on Sale-20 Hatt x 40 Hatt-Rs 30 Lakhs,and 24 Thousend only
Sell Price: Rs. 3,024,000.00
: -
Ends: 28 Mar. 2021 11:35:09
(Property ID: 100345 ) Land on Sale - 20x40 Haat - Rs 44 lakhs and 80 thousnad only. Haatko 2 Lakhs and 24 thousand only.
 » (Property ID: 100345 ) Land on Sale - 20x40 Haat - Rs 44 lakhs and 80 thousnad only. Haatko 2 Lakhs and 24 thousand only.
Sell Price: Rs. 4,480,000.00
: -
Ends: 03 Mar. 2021 00:15:00
Land on sale. (Property ID: 100508  ) 0-8-0-0 9(254.38)  - Rs.56 lakhs only.
 » Land on sale. (Property ID: 100508 ) 0-8-0-0 9(254.38) - Rs.56 lakhs only.
Sell Price: Rs. 5,600,000.00
: -
Ends: 01 Feb. 2022 00:42:08
Property ID: 100707 Land for Sale - 100 ropani - Rs 8 lakhs per ropani only
 » Property ID: 100707 Land for Sale - 100 ropani - Rs 8 lakhs per ropani only
Sell Price: Rs. 800,000.00
: -
Ends: 26 Sep. 2023 11:12:00
(Property ID: 100541 ) House on Sale - Rs. 88 lakhs and only.
 » (Property ID: 100541 ) House on Sale - Rs. 88 lakhs and only.
Sell Price: Rs. 8,800,000.00
: -
Ends: 23 Feb. 2022 17:53:29
(Property ID: 100349 ) House on Sale - Rs.2 crore, 1 lakh and 60 thousand only.
 » (Property ID: 100349 ) House on Sale - Rs.2 crore, 1 lakh and 60 thousand only.
Sell Price: Rs. 20,160,000.00
: -
Ends: 06 Mar. 2021 03:38:35

Recently Listed Property [ View All ]
 Start Time  Sell Price  Item Title  
 03 Sep. 2014 11:24:55  Rs. 15,000,000.00   Property ID: 100753 Land for Sale - 15x40 hath - Rs 10 lakhs per hath only.  Property ID: 100753 Land for Sale - 15x40 hath - Rs 10 lakhs per hath only. Buy Out
 03 Sep. 2014 11:22:27  Rs. 10,800,000.00   Property ID: 100752 Land for Sale - 18x40 hath - Rs 6 lakhs per hath only.  Property ID: 100752 Land for Sale - 18x40 hath - Rs 6 lakhs per hath only. Buy Out
 03 Sep. 2014 11:15:35  Rs. 68,000,000.00   Property ID: 100751 Land for Sale - 2 ropanis and 8 annas - Rs 6.8 crores only  Property ID: 100751 Land for Sale - 2 ropanis and 8 annas - Rs 6.8 crores only Buy Out
 03 Sep. 2014 06:31:13  Rs. 30,000,000.00  Property ID: 100750 Land for Sale - 25x65 hath two plots - Rs 12 lakhs per hath only. Property ID: 100750 Land for Sale - 25x65 hath two plots - Rs 12 lakhs per hath only. Buy Out
 02 Sep. 2014 21:30:01  Rs. 25,000,000.00  Property ID: 100748 Land for Sale - Around 1 ropani - Rs 2.5 crores only Property ID: 100748 Land for Sale - Around 1 ropani - Rs 2.5 crores only Buy Out
 09 Jan. 2014 19:53:08  Rs. 49,000,000.00  Property ID: 100746 Land for Sale - 2 ropanis and 9 annas - Rs 4.9 crores only Property ID: 100746 Land for Sale - 2 ropanis and 9 annas - Rs 4.9 crores only Buy Out
 12 Dec. 2013 19:34:12  Rs. 12,300,000.00  Property ID: 100744 Land for Sale - 29x50 hath - Rs 4.25 lakhs per hath only. Property ID: 100744 Land for Sale - 29x50 hath - Rs 4.25 lakhs per hath only. Buy Out
 12 Dec. 2013 03:09:06  Rs. 17,500,000.00  Property ID: 100735 Land for Sale - 25x80 hath - Rs 7 lakhs per hath only. Property ID: 100735 Land for Sale - 25x80 hath - Rs 7 lakhs per hath only. Buy Out
 12 Dec. 2013 02:47:06  Rs. 9,000,000.00  Property ID: 100733 Land for Sale - 20x45 hath - Rs 4.5 lakhs per hath only. Property ID: 100733 Land for Sale - 20x45 hath - Rs 4.5 lakhs per hath only. Buy Out
 12 Dec. 2013 02:36:10  Rs. 9,000,000.00  Property ID: 100732 Land for Sale - 20x40 hath - Rs 4.5 lakhs per hath only. Property ID: 100732 Land for Sale - 20x40 hath - Rs 4.5 lakhs per hath only. Buy Out

  Get Direction         Virtual Earth 3D

Click on the map and create URL of  your position and send

Copyright
Lilam Ghar PVT. LTD
 

Page loaded in 0.885148 seconds